Skendräktighet

  Varför blir tiken skendräktig?
  Hunden reproduktionscykel skiljer sig från många andra djurslag på så sätt att tikens äggstockar producerar dräktighetsbevarande hormon efter löp, oavsett om hon är dräktig eller inte. Samtliga tikar är alltså ”hormonellt skendräktiga” även om det är väldigt varierande hur mycket det märks på dem.

  Symptom
  Symptom på skendräktighet uppträder ofta 3-8 veckor efter löp, men det förekommer individuella variationer. Oftast består symptomen i att tiken uppvisar beteendeförändringar av olika slag. Vissa tikar blir tröttare och vill helst hålla sig inomhus, andra blir mer oroliga och kan hässja mer. Det förekommer att tikar bäddar som för att förbereda en valpning och vissa tikar lägger till och med föremål hos sig som de vårdar som om de vore valpar. Vid skendräktighet blir juvren något större än normalt och i vissa fall kan tiken börja producera mjölk.

  Behandling
  Vid lindriga besvär kan det hjälpa att ge tiken extra motion och försöka hålla igen lite på maten. Har man en tik som ofta blir skendräktig är det bra att göra dessa åtgärder direkt efter löp för att försöka förhindra att problem uppstår. Vissa tikar får dock besvär av sin skendräktighet även om de motioneras väl och medicinsk behandling (som avbryter effekten av det dräktighetsbevarande hormon som ställer till bekymmer) kan vara nödvändig. Tyvärr så är det dock så att problemen ofta tilltar med ökande ålder. Om tiken är mycket besvärad av återkommande skendräktighet kan det därför vara tillrådligt att låta kastrera henne.

  av Jenny Björklund Leg vet Östersunds Djursjukhus